Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος πιεζοστάτης είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XMJA0207;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XMLA020A2S11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;