Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

ποιά είναι η αντικατάσταση του πιεζοστάτη XMJA1607;

Ο κατηργημένος πιεζοστάσης XMJA1607 μπορεί να αντικατασταθεί από τον ακόλουθο. 
 
Εμπορικός Κωδικός         Περιγραφή  Τεχνικά χαρακτηριστικά    
XMLA160D2S11 ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ 10-160 BAR        https://www.schneider-electric.com/en/product/XMLA160D2S11
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;