Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XSAA10011;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XS630B1MAL2.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;