Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή είναι αντίστοιχος του παλιού τύπου XS7C40FP260;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος που αντικαθιστά τον επαγωγικό ανιχνευτή Osisense XS7C40FP260 είναι ο XS7C4A1MPG13.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

https://www.schneider-electric.com/en/product/XS7C4A1MPG13/inductive-sensor-xs7-40x40x117---pbt---sn15-mm---24..240vac-dc---terminals/
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;