Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος επαγωγικού είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XSAH0231;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι o XS512B1PAL2.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;