Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος κενοστάτη αντιστοιχεί στον παλαιό τύπο XMGB091;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XMLBM02V2S11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;