Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος πιεζοστάτη αντιστοιχεί στον παλαιό τύπο XMJA5007;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος πιεζοστάτη είναι ο XMLA500D2S11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;