{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιος τύπος πιεζοστάτη αντιστοιχεί στον παλαιό τύπο XMJA5007;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος πιεζοστάτη είναι ο XMLA500D2S11.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Nautilus
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Nautilus