Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε ποιους επιμέρους κωδικούς σπάει ο πλήρης τύπος για τον τερματικό διακόπτη XCKJ10513;

Τα μέρη τα οποία αποτελούν τον τερματικό διακόπτη XCKJ10541 είναι: το σώμα τύπου ZCKJ1,η κεφαλή ZCKE05 και το ωστήριο ZCKY13.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;