Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Με ποιον τύπο αντικαθίσταται ο τερματικός διακόπτης ασφαλείας XCKJ7970 καθως και το κλειδί που συνεργάζεται μ'αυτόν τύπου XCKY01;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος τερματικού διακόπτη ασφαλείας είναι ο XCSA701 και ο αντίστοιχος τύπος κλειδιού ο XCSZ01.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;