Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η έννοια των τερματικών διακοπτών ασφαλείας;

Οι τερματικοί διακόπτες ασφαλείας είναι ειδικά σχεδιασμένοι για εργοστασιακές μηχανές προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση στα κινούμενα μέρη τους. Συνεργάζονται με ειδικά κλειδιά (operating keys). Στις συνηθισμένες εφαρμογές, η εντολή εκκίνησης (start) της μηχανής δίνεται μετά την εισχώρηση του ειδικού κλειδιού (προσαρμοσμένο στο ειδικό κάλυμα-πόρτα) στην κεφαλή του τερματικού διακόπτη. Οταν βγαίνει το κλειδί, οι Ν/C επαφές ανοίγουν προκαλώντας είτε σταμάτημα της μηχανής είτε καθυστέρηση του ανοίγματος του προστατευτικού καλύμματος για μηχανές μεγάλης αδράνειας.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;