Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι είναι ο τύπος τερματικού XCKP591;

Ο τύπος αυτός είναι τερματικός διακόπτης ασφαλείας που έχει αντικατασταθεί από νέο αντίστοιχο.Ο νέος τύπος είναι ο XCSPA591. Tα κλειδιά που ταιριάζουν στον νέο τερματικό δεν είναι ίδια με αυτά της παλιάς σειράς και πρέπει να επιλεγούν κατά περίπτωση.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;