Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Από ποιό ρελέ έχει αντικατασταθεί το παλαιό με κωδικό LC1FF44;

To LC1FF44 είναι παλαιό τετραπολικό ρελέ στα 75kW/380Vac κατά AC3. Ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός είναι ο LC1F1504.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;