Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Από ποιους επιμέρους κωδικούς μπορεί να συναρμολογηθεί ο αναστροφέας LC2D38P7;

Ο αναστροφέας LC2D38P7 αποτελείται στην ουσία από δύο ρελέ τύπου LC1D38P7 (2 x LC1D38P7) + την μηχανική μανδάλωση των ρελέ αυτών με κωδικό LAD9R1V.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;