Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η διαφορά μεταξύ των τριπολικών καναλιών κοινής τροφοδοσίας(μέγιστο ρεύμα 63Α) για σύνδεση 4 εκκινητών GV2-ΜΕ+LC1-D με κωδικούς GV2-G445, GV2-G454 και GV2-G472;

Η διαφορά τους είναι στην απόσταση που μπορούν να έχουν τα GV2 μεταξύ τους σε τυχόν χρήση βοηθητικών στοιχείων που προσαρμόζονται πλευρικά στους θερμομαγνητικούς διακόπτες. Για παράδειγμα ο κωδικός GV2G445 δεν αφήνει κενό μεταξύ των θερμομαγνητικών και επομένως δεν είναι δυνατή η χρήση βοηθητικού εξαρτήματος πλευρικής στήριξης. Ο κωδικός GV2G454 αφήνει κενό ώστε να υπάρχει χώρος για την χρήση ενός μπλοκ βοηθητικών πλευρικών επαφών.Ο κωδικός GV2G472 αφήνει κενό ώστε να υπάρχει χώρος για την χρήση τριών μπλοκ βοηθητικών πλευρικών επαφών.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;