Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η διαφορά ως προς τον τρόπο λειτουργίας των στιγμιαίων βοηθητικών επαφών GVA-E και των επαφών σφάλματος GVA-D & GVA-M11 για τους θερμομαγνητικούς διακόπτες GV2;

Τα μπλοκ επαφών GVA-E είναι μπλοκ επαφών ένδειξης που σημαίνει ότι ακολουθούν τους χειρισμούς του διακόπτη καθώς και ενεργοποίηση σε παρουσία σφάλματος. Τα μπλοκ επαφών GVA-D & GVA-M11 είναι επαφών σφάλματος που σημαίνει ενεργοποίηση μόνο σε παρουσία σφάλματος και ειδικότερα για το μπλοκ GVA-M11 ενεργοποίηση σε παρουσία βραχυκυκλώματος.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;