Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια η περιγραφή του υλικού με τύπο LC2EC09;

Ο τύπος αυτός είναι παλιός και έχει καταργηθεί. Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι :LC2K0601. Αφορά αναστροφέα ρελέ της mini σειράς στα 2.2KW.O τύπος συμπληρώνεται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην τάση του πηνίου π.χ LC2K0601M7 με πηνίο 220VAC.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;