Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο θερμικό νέας σειράς αντιστοιχεί στον παλιό τύπο LR1D09312;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LRD12.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;