Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο πηνίο AC τάσης ταιριάζει στο τετραπολικό ρελέ τύπου LC1F5004;

Ο τύπος του πηνίου είναι o LX1FK… όπου τα τρία τελευταία ψηφία αντιστοιχούν στην απαιτούμενη τάση.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;