Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ δίνουμε ως αντίστοιχο του παλιού τύπου LC1D633;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1D65A.7 με ac πηνίο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;