Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ είναι αντίστοιχο του παλαιού τύπου LC1D404.;

Το ρελέ αυτό ήταν τετραπολικό στα 60Α/ΑC1. O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1DT60A.7. Ο κωδικός πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα με την AC τάση του πηνίου.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;