Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ είναι αντίστοιχο του παλιού τύπου LC1FK43;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος ρελέ είναι ο LC1F500. Το πηνίο του νέου ρελέ είναι το ίδιο με αυτό του παλιού τύπου και παραγγέλνεται ξεχωριστά.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;