Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ είναι αντίστοιχο του παλιού τύπου LC1FL44;

Το ρελέ αυτό είναι τεραπολικό στα 335KW. O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1F6304 χωρίς πηνίο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;