Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ είναι σντίστοιχο του τύπου LC1EC03;

Το ρελέ αυτό ανήκει στην παλιά σειρά των mini ρελέ στα 2,2KW. To αντίστοιχο νέο είναι το LC1K0610..
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;