Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ μπορούμε να δώσουμε ως αντίστοιχο του παλιού τύπου CN1FC133;

To ρελέ αυτό ήταν τριπολικό στα 80Α/AC3 με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές 1Α+1Κ. Με βάση λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά ως αντίστοιχο δίνουμε τον τύπο LC1D80.7 που συμπληρώνεται με το γράμμα που αντιστοιχεί στην τάση του πηνίου.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;