Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ μπορούμε να δώσουμε ως αντίστοιχο του παλιού τύπου CN2HC133;

To ρελέ αυτό ήταν τριπολικό στα 200Α/AC3 με ενσωματωμένες βοηθητικές επαφές 1Α+1Κ. Με βάση λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά ως αντίστοιχο δίνουμε τον τύπο LC1F225 που είναι στα 225Α/ΑC3 μαζί με το πηνίο του LX1FG… και πρόσθετο μπλοκ βοηθητικών επαφών τύπου LADN11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;