Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο ρελέ χρησιμοποιούμε για φορτίο 90ΚW αν η τάση τροφοδοσίας του πηνίου είναι 48VDC;

Το ρελέ είναι το ίδιο που θα επλέγαμε για ac κύκλωμα ελέγχου δηλαδή ο τύπος LC1 F185 αλλά του για dc τάση είναι ο τύπος LX4FG048.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;