Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος του πηνίου για AC τάση του ρελέ LC1F2254;

Ο τύπος AC πηνίου του ρελέ LC1-F2254 είναι ο LX1-FG…, που συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου για 50Hz (π.χ για 220 Vac/50Hz o κωδικός του πηνίου είναι ο LX1-FG220).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;