Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος του πηνίου για AC τάση του ρελέ LC1F330;

Ο τύπος AC πηνίου του ρελέ LC1-F330 είναι ο LX1-FH…2, που συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου (π.χ για 220 Vac o κωδικός του πηνίου είναι ο LX1-FH2202).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;