Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος του πηνίου για DC τάση του ρελέ LC1F330;

Ο τύπος DC πηνίου του ρελέ LC1-F330 είναι ο LX4-FH…, που συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου (π.χ για 110 Vdc o κωδικός του πηνίου είναι ο LX4-FH110).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;