Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός του παλαιού ρελέ με κωδικό CN1GC133;

O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1D150.. ο οποίος συμπληρώνεται με 2 γράμματα που αφορούν την τάση του πηνίου.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;