Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός του παλαιού ρελέ με κωδικό CN1ΗC133;

O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1F225. Επειδή τo παλιό ρελέ διέθετε ως standard και 2 βοηθητικές επαφές 1NO+1NC προσφέρουμε και το μπλόκ βοηθητικών επαφών LADN11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;