Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος ρελέ του παλαιού LC1FF33;

Ο αντίστοιχος νέος κωδικός είναι ο LC1D115 (από τον κωδικό λείπουν τα τελευταία ψηφία που αντιστοιχούν στην τάση τροφοδοσίας του πηνίου).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;