Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος ρελέ του παλαιού LC1FF43;

Ο αντίστοιχος νέος κωδικός είναι ο LC1D150.. ο οποίος συμπληρώνεται με 2 γράμματα που αφορούν την τάση του πηνίου του.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;