Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος του παλαιού βοηθητικού ρελέ CA2DN2229;

O τύπος CA2DN2229 είναι βοηθητικό ρελέ με 2Α+2Κ με DC πηνίο.Ο αντίστοιχος νέος τύπος από τη σειρά Tesys είναι ο CAD32.D και έχει 3Α+2Κ επαφές.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;