Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος για ανταλλακτικούς κύριους πόλους του ρελέ με τύπο LC1F1504;

Ο τύπος για το σετ των τεσσάρων κυρίων πόλων του ρελέ είναι LA5FF441.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;