Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος για ανταλλακτικούς πόλους του ρελέ LC1F150;

Ο τύπος για το σετ τριών αναταλλακτικών κυρίων πόλων γι αυτό το ρελέ είναι o LA5FF431.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;