Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος για ανταλλακτικούς πόλους του ρελέ LC1FL43;

Το ρελέ αυτό είναι τριπολικό και οι ανταλλακτικοί πόλοι διατίθενται σε σετ των τριών. Ο τύπος είναι LA5FL431.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;