Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο τύπος του AC πηνίου του παλαιού ρελέ LC1-FF44

Ο τύπος AC πηνίου του ρελέ LC1-FH44 είναι ο LX1-FF…, που συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου (π.χ για 220 Vac/50Hz o κωδικός του πηνίου είναι ο LX1-FF220).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;