Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο τύπος του AC πηνίου των παλαιών ρελέ LC1-FJ43 & LC1-FJ44

Τα ρελέ LC1-FJ43 & LC1-FJ44 παίρνουν τον ίδιο τύπο πηνίου ο οποίος είναι ο ο LX1-FJ…και συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου (π.χ για 220 Vac o κωδικός του πηνίου είναι ο LX1-FJ220).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;