Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου βοηθητικού ρελέ CA2DN1229;

To παλιό ρελέ είναι βοηθητικό ρελέ με 2Α+2Κ με πηνίο τροφοδοσίας με ac τάση. Αρα ως αντίστοιχο από τη νέα σειρά Τesys δίνουμε το CAD32.7. (O τύπος πρέπει να συμπληρωθεί με το γράμμα που αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας π.χ CAD32P7 για 230VAC).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;