Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος θερμικού είναι ο αντίστοιχος του παλαιού τύπου LR1D09304;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LRD04. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το νέο θερμικό δεν ταιριάζει στο παλιό ρελέ για απευθείας στήριξη. Αρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βάση ανεξάρτητης στήριξης σε ράγα που είναι ο τύπος LAD7B106.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;