Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος πηνίου για AC τάση είναι αυτός που ταιριάζει στο ρελέ LC1F500;

Ο τύπος AC πηνίου του ρελέ είναι ο LX1FK…, που συμπληρώνεται με τα τρία ψηφία που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση του πηνίου (π.χ για 380 VAC είναι το πηνίο LX1FK380).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;