Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος ρελέ αντιστοιχεί στον παλιό κωδικό LC1D258.A65;

To ρελέ αυτό ήταν τετραπολικό με 2Α+2Κ πόλους στα 40 Α/ΑC1 . Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1D258.7 όπου στη θέση της τελείας υποδυκνείεται η AC τάση του πηνίου με ένα γράμμα.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;