Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος ρελέ είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου LP1D0910 στα 220VDC;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο LC1D09MD.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;