Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πόσες προκαθορισμένες ταχύτητες μπορούν να προγραμματιστούν στον ρυθμιστή στροφών ALTIVAR 71;

Μέσω των λογικών εισόδων του Altivar 71, μπορεί να γίνει έλεγχος σε 16 προκαθορισμένες ταχύτητες από τις οποίες οι δύο αναφέρονται στην ελάχιστη και στη μέγιστη ταχύτητα (LSP, HSP, SP2, SP3)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;