Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πότε βγάζει το σφάλμα OPF ο ρυθμιστής στροφών ATV31;

Ο ρυθμιστής στροφών ATV31 βγάζει το σφάλμα OPF είτε στην περίπτωση που υπάρχει απώλεια φάσης στην έξοδο του προς τον κινητήρα είτε όταν ο κινητήρας που οδηγεί είναι πολυ μικρότερος σε ισχύ από την ονομαστική ισχύ του. Σε περίπτωση που θέλουμε να παρακάμψουμε συνειδητά την συγκεκριμένη λειτουργία μπορούμε να το κάνουμε μέσω του menu προγραμματισμού θέτοντας την παράμετρο OPL= no.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;