Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Στους ρυθμιστές στροφών ATV31 το ρελέ σφάλματος R1 αλλάζει κατάσταση ακόμα και στην περίπτωση που παρουσιάζονται σφάλματα τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη επανεκκίνηση όπως είναι τα OHF,OLF,OSF κλπ;

Το ρελέ σφάλματος R1 ενεργοποιείται όταν δίνουμε τάση στον ρυθμιστή στροφών και απενεργοποιείται σε περίπτωση σφάλματος είτε αυτό επιτρέπει αυτόματη επανεκκίνηση ειτε όχι. Στη περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης το ρελέ σφάλματος R1 παραμένει ενεργοποιημένο κατα την διάρκεια των διαδοχικών προσπαθειών επανεκκίνησης και απενεργοποιείται οριστικά στην περίπτωση που αυτή αποτύχει.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;