Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχει κάποιος αναλυτής ενέργειας ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο οποίος να μετρά ξεχωριστά την παραγόμενη και την καταναλισκομένη ενέργεια?

Ναι, οι αναλυτές ενέργειας της σειράς PM800 έχουν την δυνατότητα να διαχωρίζουν και να μετρούν ξεχωριστά την παραγόμενη (IN) και καταναλισκόμενη (OUT) ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα ο τύπος PM810 μαζί με την προσθήκη της κάρτας μνήμης PM810LOG μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή, ενώ οι τύποι PM850 και PM870 έχοντας ενσωματωμένη μνήμη απαντούν στην συγκεκριμένη απαίτηση χωρίς την χρήση πρόσθετου εξαρτήματος.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;