Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Στον ψηφιακό μετρητή αμπερομέτρου μπορούμε να ορίσουμε μετασχηματιστή αμπερομέτρου 300/5 ?

Τον συγκεκριμένο λόγο (CT) δεν μπορούμε να τον ορίσουμε.Θα πρέπει να οριστεί ο πλησιέστερος λόγος CT όπου είναι ο 400/5.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;