Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος τύπος dimmer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεσαίος αλε-ρετούρ για έλεγχο από τέσσερα σημεία?

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μπουτον-ρυθμιστής έντασης τύπου MGU3.515.** σε συνδυασμό με τρία απλά μπουτόν.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;